Mi'gmaw Phrase of the Day

 
Dialog 1
 

Nitapaq so’qita’pni’g nipug’tug.

 
 

Getu’ p’teweie’man?

 
 

Mawio’mi wesgowa’s’g Ugpi’ganjeg.

 
 

Pe’tlg’p ga’t sitmug.

 
 

Mntn “sugarloaf” i’tlui’tasip metesegiet.

 
 

Pi’tawitaieg gesp’teg.

 
 

Mijipjewei weja’tu iga’taqanigtug.

 
 

Wigtmn plamuei pugwana’tas’g?

 
 

Gesigawlaqeg wela’gwe’g.

 
 

Sepei Ala’tipnig tia’mug Listugujg.

 
 

Listugujewaq etltu’a’tijig Gesgapegiaq.

 
 

Nige’ Atuomgoming gislassijig.

 
 

Etli’sm saglo’piei magotji’j.

 
 

‘Ngij gisigsistaqanewet aq ni’n elqawei.

 
 

Maljewejg najitgismultijig qospemg.

 
 

‘Nnu’ Saqmaw Listugujg teluisit “Saqmaw Scott Martin”.

 
 

Najiamalgat’sg enmiaq Powwow-ig?

 
 

Listugujg na Newte’jit Nnu’Saqamaw aq newtisgegsiniji jel ta’pu unaqapemg.

 
 

Natawitu’n lusgnign?

 
 

‘Mmi’ giju’ etloqsaji gaqpesaq ugjit wela’gowei.

 
 

Gi’l wissugwatega aq ni’n eptaqang ‘gsispa’la’s.

 
 

Etlgisgaja’latl ugta’pi’ml ta’n tliwsgetew.

 
 

Ela’tiog Meing ula Weltamultimg?

 
 

Getu’ najigtugunieg nitap gampigtug.

 
 

Musigisg amimgwamu’g ta’n tujiw na’gu’set qwalqwasiej.

amimgwamug_naguset

 
 

Wijig’tieg ‘pgisintew gisgug. Muliang na wigit.

 
 

Ga’qaqujg tugumipnig na’n ajieteg sepei.

 
 

Nitap pegwatelmuit p’tewei te’siegsitpu’g.

 
 

Amgwesewe’l uji’jl gisiws’tqamuilitl ulagu.

 
 

Se’t A’n pestie’walut Tapuisgegigunij jel asugom ‘Ps’gewigu’s.

 
 

Ji’nm aq ugti’l enmijajiga’tijig sitmug.

 
 

Maljewejg najigtantu’titl weljemajgewe’l.